Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik

V ČR zákon stanovuje minimální hloubku dezénu pro zimní pneumatiky §40a zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Minimální hloubka dezénu pro vozidla nepřevyšující 3500kg je 4mm na všech nápravách. U vozidel nad 3500kg je to 6mm.

…lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

Za zmínku také stojí to, že zimní pneumatiky mají zpravidla nižší rychlostní index než je předepsán v technickém průkazu vozidla. Zákon na to pamatuje, a proto stanovuje speciální postup při rozdílném rychlostním indexu u zimních pneumatik.

Tisk/export
QR Code
QR Code Minimální hloubka dezénu zimních pneumatik (generated for current page)