Energetické štítky EU

Od 1. listopadu 2012 platí nařízení Evropské unie o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry. Pneumatiky jsou výrobci označovat od data výroby 1.4.2012 pro zimní a celoroční pneumatiky, respektive 1.7.2012 pro letní pneumatiky. Štítek poskytuje informace o spotřebě paliva, přilnavosti pneumatik za mokra a vnějším hluku při odvalování pneumatik pomocí energetických štítků, které by měli zvýšit informovanost zákazníků při nákupu pneumatik. Štítky jsou podobné například těm z praček či ledniček - jsou hodnoceny od A (nejlepší) po G (nejhorší), hlučnost poté absolutně v dB (nižší=lepší).

Nařízení Evropské unie míří na to, aby kupující vybírali letní i zimní pneumatiky, které jsou efektivnější vzhledem k spotřebě paliva, lépe brzdí na mokru a jsou méně hlučné. Tyto tři parametry byli vybrány z důvodu dlouhodobých plánů EU s názvy „Doprava šetrnější k životnímu prostředí, Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností a Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“.

I když se tedy může zdát opak, hlavním účelem tohoto nařízení je úspora energie, snížení hluku a emisí CO2. Přilnavost je zde proto, že si EU uvědomuje, že úspora energie může být na úkor vlastnostem pneumatik - kdyby zde tato hodnota nebyla, je možné, že výrobci začnou vyrábět pneumatiky se skvělými energetickými hodnotami, avšak s velmi špatnými jízdními vlastnostmi.

Citace z nařízení č. 1222/2009:

(5)Pro pneumatiky je charakteristický určitý počet vzájemně souvisejících parametrů. Zlepšení jednoho parametru, například valivého odporu, může mít negativní dopad na jiné parametry, jako je přilnavost za mokra, zatímco zlepšení přilnavosti za mokra může mít za následek zvýšení vnějšího hluku odvalování. Výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby optimalizovali všechny parametry nad rámec již dosažených norem.

Metodika měření jednotlivých parametrů je dána nařízením - v nařízení jsou stanoveny harmonizované zkušební metody, které musí být dodrženy, přičemž dodavatelé jsou povinni orgánům členských států poskytnout příslušnou dokumentaci o měření.

Pneumatiky musí být při prodeji viditelně označeny štítky, to platí i při tzv. zásilkovém prodeji, tedy i při pordeji přes internet. Prodejce má povinnost tyto štítky umístit na dobře viditelném místě.

Štítky na zimních pneumatikách

Evropská unie si sama uvědomuje, že tyto 3 parametry nejsou rozhodující pro zimní pneumatiky, ostatně se tak vyjadřuje i v preambuli nařízení:

Citace z nařízení č. 1222/2009:

(25) Při poskytování informací o přilnavosti za mokra nejsou nutně uváděny hlavní vlastnosti pneumatik navržených speciálně pro jízdu na sněhu a ledu. Vzhledem ke skutečnosti, že harmonizované zkušební metody nejsou ještě pro tento druh pneumatik k dispozici, je vhodné umožnit pozdější úpravu jejich klasifikace přilnavosti za mokra.

Štítky zimních pneumatik tedy informace o přilnavosti za mokra obsahují, avšak podle EU nedostatečně zohledňují vlastnosti požadované po zimních pneumatikách, a tedy štítek má vypovídající hodnotu jen v oblasti hluku a valivého odporu, tedy v v energetických hodnotách, nikoliv jízdních vlastnostech. Přesnější informace se tedy zákazník dozví spíše z nezávislých testů pneumatik, kde jsou pneumatiky testovány komplexně na vozidle za reálných situací.

Minimální standardy na štítcích pneumatik

Nařízení EU o štítcích pneumatik nestanovuje minimální standardy, jaké musí pneumatiky splňovat aby mohli být uvedeny na trh. Toto nařizuje jiný předpis EU, konkrétně nařízení č. 661/2009. Například u spotřeby paliva již od roku 2014 nebudou moci být prodávány na evropském trhu pneumatiky s označením G, od roku 2018 s označením F apod.

Pneumatiky vyloučené ze štítkování

Štítky podle nařízení EU 1222/2009 nemusí mít protektorované pneumatiky, profesionální terénní pneumatiky, náhradní pneumatiky, pneumatiky s kategorií rychlosti nižší než 80 km/h, pneumatiky se jmenovitým průměrem ráfku nepřekračujícím 254 mm nebo pneumatiky se jmenovitým průměrem ráfku 635 mm a více,pneumatiky vybavené dalšími prostředky ke zlepšení trakčních vlastností, například pneumatiky s hroty, pneumatiky určené pouze k montáži na závodní vozidla.

Související odkazy:

Tisk/export
QR Code
QR Code Energetické štítky EU (generated for current page)