Rychlostní index

Rychlostní index udává, při jakých rychlostech lze bezpečně pneumatiku provozovat po dobu delší než 10 minut. Označuje se se obvykle jedním, výjimečně dvěma písmeny. přepočítává se podle tabulky níže. V označení pneumatiky je uváděn jako poslední za hmotnostním indexem.

J K L M P Q R S T U H V W Y VR ZR
100
km/h
100
km/h
120
km/h
130
km/h
150
km/h
160
km/h
170
km/h
180
km/h
190
km/h
200
km/h
210
km/h
240
km/h
270
km/h
300
km/h
210+
km/h
240+
km/h

Jak se liší pneumatiky s různým rychlostním indexem?

Pneumatiky s různých rychlostním indexem se v zásadě nijak neliší, jediným rozdílem je nižší zahřívání při vyšších rychlostech, které je způsobené pevnějšími výztužemi a směsí, které dohromady minimalizují deformaci.

Je možné mít pneumatiky s nižším než předepsaným rychlostním indexem v TP?

Zatímco vyšší než předepsaný rychlostní index od výrobce vozidla v TP nevadí, Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích stanoví že „rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla“. Speciální kategorií je rychlostní index u zimních pneumatik, který je zpravidla nižší.

Podobné: Rychlostní kategorie pneumatik

Tisk/export
QR Code
QR Code Rychlostní index (generated for current page)