Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rychlostni_kategorie_pneumatik [2013/03/25 13:06]
jirka vytvořeno
rychlostni_kategorie_pneumatik [2013/03/25 13:07] (aktuální)
jirka
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Rychlostní kategorie pneumatik ====== ====== Rychlostní kategorie pneumatik ======
-Rychlostní kategorie pneumatik je zákonný termín pro [[rychlostni_index|Rychlostní index]], zmíňovaný například v [[vyhlaska_ministerstva_dopravy_a_spoju_o_schvalovani_technicke_zpusobilosti_a_o_technickych_podminkach_provozu_vozidel_na_pozemnich_komunikacich|Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích]]+Rychlostní kategorie pneumatik je zákonný termín pro [[rychlostni_index|Rychlostní index]], zmíňovaný například v [[vyhlaska_ministerstva_dopravy_a_spoju_o_schvalovani_technicke_zpusobilosti_a_o_technickych_podminkach_provozu_vozidel_na_pozemnich_komunikacich|vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích]].
Tisk/export
QR Code
QR Code Rychlostní kategorie pneumatik (generated for current page)