Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rychlostni_index [2013/03/25 12:40]
jirka
rychlostni_index [2013/03/25 12:57] (aktuální)
jirka
Řádek 64: Řádek 64:
 Pneumatiky s různých rychlostním indexem se v zásadě nijak neliší, jediným rozdílem je nižší zahřívání při vyšších rychlostech, které je způsobené pevnějšími výztužemi a směsí, které dohromady minimalizují deformaci.  Pneumatiky s různých rychlostním indexem se v zásadě nijak neliší, jediným rozdílem je nižší zahřívání při vyšších rychlostech, které je způsobené pevnějšími výztužemi a směsí, které dohromady minimalizují deformaci. 
  
 +====== Je možné mít pneumatiky s nižším než předepsaným rychlostním indexem v TP? ======
 +Zatímco vyšší než předepsaný rychlostní index od výrobce vozidla v TP nevadí, [[Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích|Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích]] stanoví že "rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla". Speciální kategorií je [[Rychlostní index u zimních pneumatik|rychlostní index u zimních pneumatik]], který je zpravidla nižší.
  
 +Podobné:
 +[[Rychlostní kategorie pneumatik|Rychlostní kategorie pneumatik]]
  
Tisk/export
QR Code
QR Code Rychlostní index (generated for current page)